Starptautiskā dimensija

Mūsu valdes loceklis, hidrotehnisko būvju inženieris Guntis Zilberts ir pievienojies starptautiskai sadarbības un kompetenču platformai Baltic Smart Water Hub, kuras mērķis ir padziļināt un darīt pieejamas zināšanas par ūdeņu resursiem Baltijas jūras reģionā.