Labiekārtotas divas ūdensmalas kopienām un airētājiem

Šogad biedrība “Ūdensmalu attīstībai” LEADER projekta “Sudrabgārņa krasts” ietvaros labiekārto Sausās Daugavas krastu Ķekavas Murdiņos, un projekta “Kažociņu krasts” ietvaros – airētājiem un supotājiem draudzīgu krastu Kažoku ciema kopienas krastu Baldones pagastā, Misas upes krastā. Projektu Ķekavā atbalsta partnerība “Daugavkrasts”, kura rosina aktīvo iedzīvotāju kopienu sadarbību Ķekavas novadā, bet projektu Kažociņu ciematā – partnerība “Zied Zeme”. Gludūdens airētāji vēlas atpūsties un sportot Sausajā Daugavā un citur Ķekavas novada ūdeņos. Viņi ir pārliecināti, ka airēšana ir lielisks sportiskās dzīves papildinājums ikvienam, un gribētu reiz attīstīt visiem novadniekiem pieejamu ūdenssporta bāzi un prasmju skolu.


“Ūdensmalu attīstībai” valdes loceklis, hidrotehnisko būvju inženieris Guntis Zilberts stāsta, ka ar LEADER atbalstu labiekārtojot biedrība ar savu piemēru izglīto novadniekus par to, kā var saviem spēkiem izveidot pieejamu ūdensmalu pat ar minimāliem līdzekļiem. G.Zilberts uzsver pašvaldības atbalsta nepieciešamību sakopto vietu uzturēšanā un kārtības nodrošināšanā.


Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” iestājas par labiekārtotām, drošām ūdensmalām un ūdenssporta attīstību. Biedrība vēlas rosināt ūdensmalu attīstības koncepcijas izveidošanu Ķekavas novadā mērķtiecīgai sporta un atpūtas vietu apsaimniekošanai. Labprāt uzklausīsim jūsu ierosinājumus un iniciatīvas tiekoties un Facebook @freewaterfront

Airus ūdenī!