Daugavas kopība Latvijas simtgadei un nākamībai. Ekspedīcija 23.07-5.08, 2018.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” un septiņas vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG): biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi”, biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”, biedrība "Aizkraukles rajona partnerība”, biedrība "Partnerība "Daugavkrasts”, biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība”, biedrība "Krāslavas rajona partnerība” un biedrība "Preiļu rajona partnerība”, uzsāk sadarbības projektu - Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”.


Projekta mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.


Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” pirmo reizi vēsturē organizē Daugavas ūdenstūrisma

maršruta izpētes ekspedīciju, kas norisināsies no 2018. gada 23. jūlija līdz 5. augustam ar

plostiem no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas

bākai, veicot 352 kilometrus. Ekspedīcijas komanda dokumentēs un mērīs tūrisma

ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, kā arī 1km attālumā no

krasta - kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos

krastos. Par ekspedīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, fotoreportāža un panorāmas attēli.

Tai varēs sekot projekta mājaslapā latviski un angliski, un sociālajos tīklos.


Ekspedīcijas rezultātā taps ikvienam pieejama, viegli lietojama interaktīva karte, ar kuras palīdzību visi interesenti varēs atkārtot šo maršrutu pa posmiem vai kopumā. Tiks izstrādāta unikāla Daugavas ūdensceļa zīme, kā arī pētījums par normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdensmalu labiekārtošanu, un hidrotehniķa atzinumi par pašvaldību norādītajām ūdenstūrisma

pieturvietām un to marķēšanu.