ūdensmalu attīstībai, waterfront, inženierija, inženieris, Ķekava, Ķekavas novads, projekti, Liepāja, airēšana, smaiļotājs, smaiļotāja, projekts, bāze, renovācija, hidrotehnisks, hydrotechnical engineering, waterside, protection, sustainable, sustainable engineering, sports, Olympic Games, treneris, projektu vadītāja, Guntis Zilberts, Sandra Biseniece, Toms Smirnovs, Dāvids Zilberts, Ūdensmalu attīstībai, sudraba gārnis, aizsargājamā, upe, ekoloģisks, attīstība, attīstības

JAUNUMI

 
andy-castille-Dj4bYAQ0gIg-unsplash.jpg
Projekts "Bivalvia"

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” 2020. gadā ir uzsākusi intensīvu darbu pie ēdamgliemeņu (Mytilus) gaļas un vāku miltu industriālās ieguves procesu uzlabošanas, bioloģiskās rafinēšanas (biorefinery) potenciāla un ražošanas ekonomiskā pamatojuma izpētes. Projekta virsmērķis ir inovācija - pievienotā vērtība ēdamgliemeņu Mytilus apstrādes procesā, izstrādājot ieviešanai jaunus gliemeņu gaļas miltu un vāku miltu iegūšanas procesus, un jaunus bioloģiskās rafinēšanas produktus no šiem miltiem.

Projekta uzdevums ir izpētīt starpposma produkta ieguves procesu uzlabošanas potenciālu, ieskaitot iespējas kvalitatīvu starpposma produktu iegūt no patreizējiem saldētas gliemeņu gaļas ražošanas atkritumiem - neatbilstoša izmēra gliemenēm un gaļas gliemeņu vākiem.
 

 Projekta uzdevums ir arī praksē pielietojama ražošanas ekonomiskā pamatojuma izpēte un iespējami detalizēts apraksts, kas nākotnē var kalpot par zināšanās balstītu pamatojumu investīciju piesaistē bioloģiskās rafinēšanas ražotnes izveidošanai.

Foto - Andy Castille, Unsplash

PAR MUMS

​Esam

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir domubiedri, kas dzīvo aktīvu ūdens dzīvi iekš Latvijas ūdeņiem. Biedrības mērķis ir droši, ikvienam pieejami, labiekārtoti krasti un ūdenssporta attīstība Latvijā.​

Darām

​Mēs piedalāmies zinātniskās izpētes projektos, konsultējam normatīvo aktu un regulējumu izstrādi, veicinām universālo dizainu vides labiekārtošanā un rosinām sabiedriska labuma iniciatīvas Eiropas komisijas HEPA stratēģiju ietvarā.

Varam

Mēs pārzinām pretplūdu pasākumu organizēšanu, drošu ūdensmalu iekārtošanu un tam nepieciešamos inženiertehniskos risinājumus. Mēs protam vadīt starptautiskus projektus un organizēt publiskus pasākumus. Mēs runājam estētikas un mākslas valodā. Mēs iekļaujam jauniešus un atbalstām viņu pašpārvaldi.

Dibinātāji
Guntis Zilberts,ūdensmalu attīstībai, engineer, Ķekava, hidrotehniskais, inženieris, engineering, imogen, waterfront, airēšana, rowing, ūdensmala

Guntis Zilberts
hidrotehnisko būvju inženieris,
ūdenslīdēju darbu speciālists

Sandra Biseniece, ūdensmalu attīstībai, ūdensmala, waterfront, Ķekava, airēšana, rowing, ūdensmala, social media, project managment, manager, ekspert, international communications expert,
Toms Smirnovs, ūdensmalu attīstībai, smaiļotājs, rowing, Ķekava, Latvija, latviešu, airesana, Airēšana, Airēšanas, trainer, Riga, treneris, sportists, sporta, sporta klubs

Sandra Zilberta
starptautisko projektu vadītāja,
apmācītāja, komunikācijas eksperte

Toms Smirnovs
airēšanas sporta treneris,
sporta kluba dibinātājs

Davids Zilberts, Dāvids Zilberts, ūdensmala, ūdensmalu attīstībai, Ķekava, sportists, airētājs, airēšana, smaiļotājs, NVO, brīvprātīgais darbs, brīvprātība, Latvija, Rīga

Dāvids Zilberts
sportists smaiļotājs,
jauniešu iniciatīvu kopas vadītājs

Biedri

Māris Zutis
Evija Zute
Valters Zutis
Rihards Zutis
Andrejs Aristarhovs

Elīna Riere
 

Agita Ēķe
Valdis Ķīselis
Gints Mangulis
Krists Straume
Zanda Straume

Juridiskās personas:
SIA Domitus
SIA Salas Zveja
SIA KZZ
SIA IMOGEN

PROJEKTI

Ūdensmalas atvēršana

Ķekavas gludūdens airēšanas bāzes izveide jaunizveidojamā rekreācijas parka ietvaros Kekaviņas upes iztekā, Ķekavas pilsētā, teritorijā "Murdiņi".

Airēšanas interešu izglītības programmas izstrāde un apstiprināšana.

Airēšanas svētku un pirmo sacensību organizēšana 2017. gada 13. maijā.

Tautas sporta veicināšana Ķekavas novadā.

Neformālās mācīšanās, jauniešu iniciatīvu un darba ar jaunatni plāna izstrādāšana sadarbībā ar jaunatnes darba speciālistiem.

Peldvietas labiekārtošana ar brīvprātīgo darba iesaisti Misas upes krastā, ciematā "Kažoki".

2016. gadā no apaugumiem un kritalām kopienas spēkiem attīrīti 800 kvadrātmetri, vēl jāatīra 700 kvadrātmetri. Ar dolomīta škembām nostiprināti 20 metri Misas krasta, kas pieguļ vienai no krastā ierīkotajām peldvietām. Iesaistīti 12 brīvprātīgie.

No Kažoku publiskās peldvietas akvatorijas izcelts un evakuēts viens Otrajā Pasaules karā izšauts un nesprādzis artilērijas lādiņš.​

2017.gadā novākts apaugums, izlīdzināti būvgruži, sarīkota Lielā Talka un uzbērta pludmale aptuveni 2000 kvadrātmetros publiski pieejamā Ķekavas ūdensmalā "Ūdensrozes". Uzsākta airēšanas bāzes iekārtošana Ķekavā, zemesgabalā "Murdiņi". 

Brīvprātība
PPP

Privātās un publiskās partnerības iespēju izpēte un potenciālo ieguvumu kartēšana iesaistot vietējās kopienas sālsūdens gliemeņu audzēšanā un pārstrādē Kurzemes piekrastē.

Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaiste Baltijas reģiona sadarbības projektam un pieredzes pārņemšanai no Somijas arhipelāga reģiona gliemeņu fermu apsaimniekotājiem.

Pretplūdu
pasākumi

Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu vienotajam pretplūdu pasākumu rīcības plānam Latvijā