JAUNUMI

 
5f55f951833a-4352d0d2-5e49-402b-a73a-2f7
Projekta “Augmented Urbans” pasākums Ķekavā

3.septembrī Sudrabgārņa krastā Ķekavā tikāmies ar projekta “Augmented Urbans” (“Virtuālā pilsētvide”) pārstāvjiem un stāstījām viņiem par mūsu iecerēm gludūdens airētājiem piemērota krasta labiekārtošanā un jau paveikto ar LEADER un partnerības "Daugavkrasts"

PAR MUMS

​Esam

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir domubiedri, kas dzīvo aktīvu ūdens dzīvi iekš Latvijas ūdeņiem. Biedrības mērķis ir droši, ikvienam pieejami, labiekārtoti krasti un ūdenssporta attīstība Latvijā.​

Darām

​Mēs piedalāmies zinātniskās izpētes projektos, konsultējam normatīvo aktu un regulējumu izstrādi, veicinām universālo dizainu vides labiekārtošanā un rosinām sabiedriska labuma iniciatīvas Eiropas komisijas HEPA stratēģiju ietvarā.

Varam

Mēs pārzinām pretplūdu pasākumu organizēšanu, drošu ūdensmalu iekārtošanu un tam nepieciešamos inženiertehniskos risinājumus. Mēs protam vadīt starptautiskus projektus un organizēt publiskus pasākumus. Mēs runājam estētikas un mākslas valodā. Mēs iekļaujam jauniešus un atbalstām viņu pašpārvaldi.

Komanda

Guntis Zilberts
hidrotehnisko būvju inženieris,
ūdenslīdēju darbu speciālists

Sandra Zilberta
starptautisko projektu vadītāja,
apmācītāja, komunikācijas eksperte

Toms Smirnovs
airēšanas sporta treneris,
sporta kluba dibinātājs

Dāvids Zilberts
sportists smaiļotājs,
jauniešu iniciatīvu kopas vadītājs

PROJEKTI

Ūdensmalas atvēršana

Ķekavas gludūdens airēšanas bāzes izveide jaunizveidojamā rekreācijas parka ietvaros Kekaviņas upes iztekā, Ķekavas pilsētā, teritorijā "Murdiņi".

Airēšanas interešu izglītības programmas izstrāde un apstiprināšana.

Airēšanas svētku un pirmo sacensību organizēšana 2017. gada 13. maijā.

Tautas sporta veicināšana Ķekavas novadā.

Neformālās mācīšanās, jauniešu iniciatīvu un darba ar jaunatni plāna izstrādāšana sadarbībā ar jaunatnes darba speciālistiem.

Peldvietas labiekārtošana ar brīvprātīgo darba iesaisti Misas upes krastā, ciematā "Kažoki".

2016. gadā no apaugumiem un kritalām kopienas spēkiem attīrīti 800 kvadrātmetri, vēl jāatīra 700 kvadrātmetri. Ar dolomīta škembām nostiprināti 20 metri Misas krasta, kas pieguļ vienai no krastā ierīkotajām peldvietām. Iesaistīti 12 brīvprātīgie.

No Kažoku publiskās peldvietas akvatorijas izcelts un evakuēts viens Otrajā Pasaules karā izšauts un nesprādzis artilērijas lādiņš.​

2017.gadā novākts apaugums, izlīdzināti būvgruži, sarīkota Lielā Talka un uzbērta pludmale aptuveni 2000 kvadrātmetros publiski pieejamā Ķekavas ūdensmalā "Ūdensrozes". Uzsākta airēšanas bāzes iekārtošana Ķekavā, zemesgabalā "Murdiņi". 

Brīvprātība
PPP

Privātās un publiskās partnerības iespēju izpēte un potenciālo ieguvumu kartēšana iesaistot vietējās kopienas sālsūdens gliemeņu audzēšanā un pārstrādē Kurzemes piekrastē.

Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaiste Baltijas reģiona sadarbības projektam un pieredzes pārņemšanai no Somijas arhipelāga reģiona gliemeņu fermu apsaimniekotājiem.

Pretplūdu
pasākumi

Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu vienotajam pretplūdu pasākumu rīcības plānam Latvijā

 
 

KONTAKTI

Tel: +317 22078722
sudrabgarnis@gmail.com

Ūdensmalu Attīstībai | © 2016 by Anemos - almamyart.com | Proudly created with Wix.com